Nieuws

Al één jaar aan de slag op de PMD-sorteersite van Veolia Industries Global Solutions

BLOG

Al ruim een jaar is onze groendienst aan de slag op de PMD-sorteersite van Veolia Industries Global Solutions in Brugge. Ons team staat in voor het groenbeheer en opruimen van zwerfvuil.

Tijdens deze onderhoudswerken zijn een 30-tal bijenorchis ontdekt. Bijenorchis zijn wettelijk beschermde orchideeën en ontlenen hun naam aan het feit dat de onderlip van de bloem op een bij lijkt.

Het beheer van de groenzone zal nu afgestemd worden op het in stand houden van deze Bijenorchis. Bovendien wordt binnenkort zelfs de natuurwaarde van deze zone verhoogd door het inzaaien van een bloemenweide.

En dit is nog niet alles! Enkele maanden geleden ging ons team rond de tafel zitten met Veolia en zo werd het insectenhotelproject geboren. In een testfase werd gestart met 3 insectenhotels, van a tot z in ODAS gemaakt in duurzame materialen. Na een succesvolle test werden er nog 7 insectenhotels bij besteld, die naast de site in Brugge, ook in Roeselare en Izegem zullen geplaatst worden. Later staan er ook nog voor de site in Gent insectenhotels op de planning.

Meer over onze groendienst